PROFIL


Ing. Marek Ruzsinszki KcS
Kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov

Koučingom  pomáham klientovi riešiť osobné, vzťahové, ale aj zdravotné otázky. Je vhodný pre toho, kto sa ocitol v situáciách, kde sa cyklí, ktoré nezvláda riešiť,alebo pre toho kto chce dosiahnuť zmeny.
Mojou špecializáciou jej vplyv zmeny myslenia na zlepšenie zdravia človeka, psychosomatika, syndróm vyhorenia, zmena atmosféry v rodine, alebo v kolektíve vo firma a pod …
Okrem koučingu, organizujem školenia, workshopy, alebo semináre, ktorých cieľom je zlepšiť kvalitu života.

Som človek, ktorý hľadá odpovede na svoje životné otázky.  Na veľa otázok týkajúcich sa zdravia,   medziľudských vzťahov, zmyslu života  mi však ani medicína a ani veda nevedela dať odpovede.  A tak som hľadal a zároveň v sebe tvoril. S odstupom času som prišiel na to, že som si tým všetkým musel prejsť, aby som to pochopil, zosilnel, implementoval do života a následne to mohol odovzdávať ďalej.

Vyštudoval som Fakultu elektrotechniky a Informatiky STU.  V rámci svojej profesnej kariéry som  pracoval v dvoch súkromných televíziách, v jednom rádiu a následne bol na vedúcich pozíciách v zahraničných korporátnych firmách.

Napriek svojmu technickému a vedeckému vzdelaniu ma však vždy priťahovali „duchovné“ sféry.  Pre mňa sú to tie, ktoré rozvíjajú a kultivujú ľudského ducha, ľudskú myseľ.

Podarilo sa mi uzdraviť z rôznych diagnóz, ktoré lekárska veda často nazýva „vážne“, prípadne „neliečiteľné“.  Počas cca 20 rokov som neustále vzdelával a absolvoval mnoho škôl a smerov s liečebným zameraním.

Tieto poznatky som si porovnával a dával do súvislostí s už nadobudnutým odborným technickým vzdelaním a vedných odborov kvantovej fyziky,  a tiež neurológie, psychológie a sociológie.

Počas môjho života som bol často pre ostatných bútľavou vŕbou, ktorého sa pýtali na názor, neskôr som dostával  otázky, že ako som to zvládol, resp. ako som to dokázal. Vďaka tomu som pochopil, že nadobudnuté poznanie si nechcem odniesť do hrobu, ale ho chcem odovzdávať tým, čo majú v živote problémy, napr. zdravotné, vzťahové, partnerské, existenčné  a to formou vzdelávania, inšpirácie a motivovania.

Zaujali ma metodiky v koučingu, kde sú techniky a postupy na dosiahnutie „ZMENY MYSLENIA“ človeka, keďže viem, že dať radu väčšinou nestačí.   Sedenia obohacujem svojím nadobudnutým životným poznaním a skúsenosťami. Práve tie sú dôležité pre hlboké pochopenie a empatiu  voči klientovi.

Absolvoval som koučovaciu školu a po troch rokoch praxe a vyše 250 individuálnych koučingových sedení s klientom,  som sa stal certifikovaným koučom Slovenskej asociácie koučov. Nadobudnuté poznatky si prehlbujem a naďalej za zdokonaľujem na rôznych kurzoch a školeniach.

Spolu s kolegami z oblasti koučingu, psychológie a vedy sme vytvorili projekt  Renew Energy (www.renewenergy.sk) , kde pôsobím ako lektor energymanažmentu . Vypracovali sme  komplexný rozvojový program podpory ľudských zdrojov.  Riešime štandardné firemné problémy neštandardnou cestou. Kombinujeme najnovšie poznatky neuro-manžmentu, energy-manažmentu, psycho-sociológie a strategicky uvedomelých interakcií, tak aby sme zvýšili výkon jednotlivca i tímu a pritom predišli syndrómu vyhorenia (burn out).  Ponúkame nielen návody, techniky ako zvládať  psychicky a emočne náročné situácie , ale aj ich hĺbkové pochopenie príčiny vzniku udalostí.

Popritom organizujem vlastné semináre a workshopy a som lektorom Čchi-Kungu (www.cchi-kung.sk), ktorému sa venujem už skoro 20 rokov.

Mojimi nosnými témami sú MYSEĽ, POZITÍVNE MYSLENIE, ZVLÁDANIE EMÓCIÍ,  ENERGIA, ZDRAVIE, VZŤAHY, ROZVOJ OSOBNOSTI A POTENCIÁLU.

LINKY :

Môj profil na stránke Slovenskej asociácie koučov

KOUČINGOVÉ VZDELANIE:

——————————————————-

INŠTITÚCIE S KTORÝMI SPOLUPRACUJEM:

——————————————————-

ORGANIZOVANÉ WORKSHOPY A SEMINÁRE:

——————————————————-

MÉDIÁ :

  • Prekoč svoj tieň !

OBJEDNAŤ SA NA KOUČING