Hypnóza


Hypnóza z gréckeho Hypnos – boh spánku. Všeobecne je hypnóza chápaná ako druh spánku, čo ale nezodpovedá celkom realite. Sú tu styčné body ako hlboké pravidelné dýchanie, relaxované svaly, výraz tváre, kľudný pulz, ale tu tie podobnosti aj končia. Na rozdiel od spánku kde sme v bezvedomí a vedomie je vypnuté, sme v stave hypnózy bdelí a vnímavejší ako v stave bežného denného vedomia. Myseľ veľmi aktívna a človek má nad sebou kontrolu. Je to stav rozšíreného vedomia na rozdiel od spánku, zúženého stavu vedomia. V hypnóze môžete jasne myslieť, vnímať všetky vnemy, aj keď budete v hlbokej hypnóze.

Hypnóza sa používa na komunikáciu s podvedomím, čím Vám umožní dosiahnuť Vaše túžby a ciele a nahradiť Vaše naučené negatívne predstavy novými, pozitívnymi.

Hypnóza je prirodzený stav našej mysle spojený s hlbokou relaxáciou, v ktorom dochádza k dočasnému potlačeniu  racionálnej časti nášho vedomia a tak sa uvoľní prístup k vnútornej, v bežných podmienkach ťažko prístupnej časti, ktorú nazývame podvedomie. Hypnóza nemá nič spoločné s mágiou a nie je ničím nadprirodzeným. Pomocou hypnózy možno ovplyvniť nielen funkčné ochorenia, ale aj organické poruchy a v rukách skúseného hypnoterapeuta je obdivuhodnou možnosťou pomôcť uskutočniť klientom hlboké vnútorné zmeny.

Počas hypnózy je možné pracovať priamo s podvedomou časťou našej bytosti, v ktorej fungujú špecifické zákonitosti a programy Prostredníctvom starostlivo pripravených a dopredu premyslených sugescií po dohode s klientom, vyvoláva terapeut v podvedomí klienta určité predstavy, ktoré spôsobia želané zmeny buď priamo v organizme, alebo v zmýšľaní a pocitoch hypnotizovaného.

Veľmi silným nástrojom, ktorý pomáha pri autohypnóze je nahrávka, ktorú majú klienti zo sedenia.

Čo pomáha hypnóza riešiť ?

  • poruchy spánku
  • zvládanie úzkostí
  • prekonanie závislostí (fajčenie, obezita, alkoholizmus …)
  • zlepšenie vnútorného psychického nastavenia
  • zmiernenie bolestí
  • rozvoj požadovaných vlastností
  • rozvoj talentov a nadania

Pozrite tiež:

OBJEDNAŤ SA NA TERAPIU