Vyhorenie a stres


Vyhorenie a pomoc pri stresoch nielen v práci – koučing a mentoring

Všetci máme nejaké nadobudnuté profesionálne zručnosti (hard&soft skills), ale na to aby sme ich použili a využili v praxi potrebujeme energiu, vôľu, či motiváciu.
Preto je výhodné poznať podstatu fungovania procesov bežiacich v nás, tj kde strácame a kde získavame silu, čo nás podporuje a čo nás unavuje.

 • rovnováhy medzi prácou a súkromím
 • zlepšenia výkonu
 • strategických interakcií
 • mentálneho a telesného zdravia
 • zdroje sily a príčiny únavy

Energetický manažment

 • ľudské telo ako nástroj na výrobu elektrickej energie
 • nervová sústava a mozog – práca s myšlienkami, predstavami a víziami (cieľmi)
 • pozornosť ako riadiaca sila, metódy skvalitnenia
 • vzorce chovania – lovec, stratég, vojak, farmár
 • emočný prah – schopnosti zniesť tlak a napätie
 • sociálna sféra interakcií, vlastná interakčná sféra – metakognícia
 • energetické zdroje a techniky relaxu
 • zdravá myseľ, zdravé telo

Neuro manažment

 • zmena a pracovný výkon, pracovné nástroje
 • rola režiséra a vrcholný výkon, správna miera vybudenia
 • pochopenie (vhľad), nedokončené tvary
 • emócie a pracovný výkon, minimalizácia emočnej odozvy
 • vonkajšie a vnútorné vyrušenia, brzdný systém
 • sebakoučovanie: nálepkovanie a tvarovanie

Klientom ponúkame aj cvičenia a revitalizačné techniky, kde sa naučíte sa ovládať Váš mozog a Vaše telo.
Naučíte sa čerpať energiu kedykoľvek a kdekoľvek. Viď Ponuku cvičení.

MÁM ZÁUJEM O KOUČING