O koučingu


Stalo sa Vám, že sa vo Vašom súkromnom, alebo pracovnom živote, stala nejaká nepríjemná situácia, že sa zaseknete a neviete ako ďalej pokračovať ?
Uvedomujete si, že sa točíte dookola, blúdite a cítite, že sú potrebné zmeny aby ste vyšli z bludiska a našli cestu VON ?
Nezvládate už svoje emócie a blúdia vám myšlienky ?
Ste v stálom strese, Vaše úsilie nevedie nikam a v život vám pribúdajú konflikty.
Cítite sa bezmocný a neviete si pomôcť sám?
Ak ste sa našli v týchto vetách a cítite, že potrebujete posun dopredu, pomôže Vám koučing.

  • Dostanete chuť sa rozhodnúť a začať na sebe pracovať.
  • Správne položené otázky Vás nasmerujú presne tam, kam sa chcete dostať. Zistíte, že všetky riešenia ste pritom mali v sebe.
  • Uvedomíte si, že na Vaše problémy sú riešenia a že situácie, ktoré sa zdali byť neriešiteľnými, sa zrazu dajú riešiť.
  • Vytýčite si konkrétne kroky riešenia
  • Zistíte, že sa veci dajú riešiť aj iným spôsobom, ako ste ich zvládali doteraz. a vnášate do svojho konania inováciu.

Základným predpokladom, je dôvera a otvorenosť medzi koučovaným a koučom, pričom je zo strany kouča zachovaná 100%-ná diskrétnosť.

MÁM ZÁUJEM O KOUČING