Energetický manažment – Životná sila


Podstatou energetického koučingu je to, že sa zamieram na to kde klient stráca svoju vôľu, nájdeme a opravíme príčiny prečo „klesá na duchu“
t.j prečo sa energeticky vybíja.
Zameriame sa na to ako dokáže okamžite zmeniť svoj postoj k daným životným situáciám ktoré ho vyčerpávajú
(ku zmene myslenia dochádza už na samotnom sedení) a na to čo a ako by mohol zmeniť vo svojom živote.
Okrem koučingu si klient vytvorí nové „programy“ vďaka ktorým sa naučí efektívnejšie zvládať psychicky a emočne náročné situácie.
Tým sa jeho život stane kľudnejším, pokojnejším a šťastnejším.

 

„Životná sila by mala počas života človeka vekom a skúsenosťami stále rásť, nie klesať“

Cieľom rozvojového programu je vedomá regulácia energetických procesov klienta.
Všetci máme nejaké nadobudnuté profesionálne zručnosti „hard&soft skills“, ale na to, aby sme ich použili a využili v praxi, potrebujeme energiu, silu… Preto je výhodné poznať podstatu procesov, kde strácame a kde získavame silu, čo nás podporuje a čo nás unavuje…
Počas koučingu sa „prehryzieme“ od telesnej energie, cez emočnú až po mentálnu energiu – silu mysle.

Viac nájdete aj v časti PSYCHOHYGIENA

Cenník Koučingu

 

MÁM ZÁUJEM O KOUČING