Ako prebieha koučing


Koučing prebieha formou rozhovoru.
Kouč sa rozpráva s koučovaným klientom. V úvode sa kouč zaujíma, aké má klient ciele, zámery do budúcnosti. Čo očakáva, čo by rád zlepšil.
Tým sa pomenujú oblasti, ktoré sa potom následným procesom koučingu budú ovplyvňovať.

Koučingové sedenie potom prebieha tým spôsobom, že kouč kladie správne položené otázky.
Zaujíma sa o jeho názory a pocity.  Nechá koučovaného, aby sám odhalil, čo chce a sám našiel cestu, ako na to, čím vlastne uvoľní jeho potenciál na to, aby sám našiel rôzne možnosti riešení daného problému.

MÁM ZÁUJEM O KOUČING