Regresná hypnoterapia cena


Regresná Hypnoteraia…. 60€ /sedenie v trvaní 1,5 hod.

Väčšinou si klient ujasní svoj nový postoj k situácii, nájde riešenia, zmení myslenie, resp dostane nadhľad a pochopí súvis s obdobnými udalosťami v jeho minulosti už na prvom stretnutí, čo je zárukou vykročenia z cyklenia sa, tj z bludného kruhu nepriazni životnej situácie.

Cieľom terapie je uvedomiť si podstatu emočných blokov a naučiť sa reagovať v rovnakých situáciách iným, lepším spôsobom. Klient nájde, pochopí skutočnú príčinu a opraví nežiaduci prejav.
Následne do života vnesieme pocit ľahkosti, spokojnosti, vnútorného kľudu a šťastia.

V prípade nepriaznivej životnej situácie dávam priestor na dohodu o cene.

MÁM ZÁUJEM O TERAPIU