Life koučing cena


Cena za koučing je stanovená podľa času, ktorý si klient zarezervuje.
Koučingové sedenie …. 50€ /sedenie v trvaní 1,5 hod.

Väčšinou si klient ujasní svoj nový postoj k situácii, nájde riešenia, zmení myslenie, resp dostane nadhľad a pochopí súvis s obdobnými udalosťami v jeho minulosti už na prvom stretnutí, čo je zárukou vykročenia z cyklenia sa, tj z bludného kruhu nepriazni životnej situácie.

V prípade nepriaznivej životnej situácie dávam priestor na dohodu o cene.

MÁM ZÁUJEM O KOUČING