Koučing medziľudských vzťahov (interpersonal relationships)


Koučing medziľudských vzťahov je určený pre ľudí, ktorým sa vyskytli problémy vo vzťahoch, či už medzi priateľmi, v rodinných, pracovných, alebo partnerských vzťahoch.
Taktiež je určený pre ľudí, ktorí majú problém nadväzovať vzťahy s ľuďmi, alebo s partnermi.

Tento typ koučingu je určený pre tých, ktorých otázkou je:

 • Vyskytla sa nezvyčajná situácia, ktorú si neviem vysvetliť, alebo neviem ako ju mám riešiť
 • Druhá strana nereaguje podľa mojich očakávaní
 • Je problém komunikovať, či už na druhej, alebo mojej strane
 • Problém medzi priateľmi
 • Problém v rodine
 • Problém v manželstve
 • Problém s kolegom, kolegami v práci
 • Problém so šéfom v práci
 • Problém nadviazať vzťah
 • Mám strach, alebo iné obmedzenia sa prejaviť
 • Ako nadviazať kontakt
 • Nadviazanie kontaktu so ženou
 • Nadviazanie kontaktu s mužom

Problém v už existujúcom vzťahu:

Ak máte problémy vo vzťahu (či už medzi priateľmi, v rodine, v práci, alebo s partnerom) alebo Váš vzťah uviazol na mŕtvom bode, tak páve koučing medziľudských vzťahov je to čo práve hľadáte.
Správnymi otázkami Vás dovediem k hlbšiemu pochopeniu a porozumeniu príčine problému.

Veľakrát ukončenie  vzťahu, alebo práce, je len preskočenie do iného vlaku s iným partnerom/kolegom a tam si na Vás ten istý problém len v zelenom počká.
Preto je vhodné porozumieť čo je „skutočnou“ príčinou Vášho problému.

Našťastie na všetko už máme opravné mechanizmy, praktiky a praktickú skúsenosť.
Postačí ak sa pozriete na situáciu z iného uhla, (čo často sami nedokážeme a nevidíme všetky súvislosti)  alebo nadhľadu a lepšie porozumieť sebe, alebo partnerovi, neočakávať a zrazu uvidíte viacero možných riešení a svetlo na konci tunela. Hovorí o tom moja prax a realita tuctu opravených vzťahov, alebo dôstojne ukončených vzťahov, kedy si obe strany uvedomili čo si mali odovzdať. A tam už nie je miesto pre hnev a zlosť, ale pre vzájomné porozumenie a rešpekt.

Problém nadviazať vzťah:

Súčasná rýchla doba nám ponúka nielen množstvo výhod, ale bohužiaľ priniesla aj niekoľko negatív. Odzrkadľujú to najmä naše vzťahy.
Značne vypuklé je to v oblasti hľadania si nového životného partnera. Rýchlosť času v akom žijeme nám často odoberá možnosť nájdenia toho správneho partnera. Navyše stúpajúce percento rozvodovosti, či rastúci trend rýchlych rozchodov poznačuje psychicky ľudí a spochybňuje ich, aby si našli dlhodobejšieho partnera a nemali len krátkodobé vzťahy.

Dôvodov prečo to tak je je mnoho.
Môžu to byť nesprávne očakávania od budúceho partnera, nesprávne miesto, či čas hľadania partnera, zaužívané dedičné návyky a pod.
Všetko je však možné postupne vyriešiť a netreba hádzať ako sa vraví flintu do žita.

Klientom ponúkam aj Koučovanie konfliktu a rôzne ozdravovacie techniky cvičení vďaka ktorým pozdvihnú svoju energetiku a teda lepšie dokážu zvládať svoje problémy. Viď Ponuku cvičení.

Pokiaľ máte záujem, rád Vám v tejto oblasti pomôžem, vytýčime si Váš reálny cieľ, a výsledkom bude Váš optimizmus, alebo iné nazerania na Vašu skvelú budúcnosť.

MÁM ZÁUJEM O KOUČING