Hypnoterapia


Hypnoterapia predstavuje terapeutický nástroj, pomocou ktorého môžeme poznať príčiny našich zdravotných a psychických problémov, získať hlbšie pochopenie našich podvedomých reakcií a vzorov správania, ktoré ovplyvňujú náš vzťah k sebe i k ostatným ľuďom, ku svetu a k životu.
Hypnoterapia je vďaka spojeniu vedecky dokázanej liečivej sily hypnoterapeutického uvolnenia a psychoterapeutických prístupov veľmi efektívnym nástrojom, ktorý vám umožní spojiť sa s tvorivou časťou vlastného podvedomia. S jeho liečivou silou a s vašimi vlastnými vnútornými zdrojmi. Umožní vám dostať sa k samotnej postate príčin vašich psychických, fyzických, psychosomatických a emocionálnych problémov a tieto riešiť na najhlbšej úrovni vašej bytosti. Pomôže odhaliť potlačené emócie a spomienky uložené v bunkovej pamäti, ktoré môžu spôsobovať ochorenie, očistiť ich a zbaviť sa emocionálnych a fyzických blokov na všetkých úrovniach osobnosti.

Počas terapie je klient uvedený do hlbšej mozgovej hladiny vnímania. Je však stále pri vedomí a komunikujem s ním.

Veľa krát keď sa totiž o niečo veľmi snažíme, tak niečo potláčame a tým viac je vytúžená zmena v nedohľadne. Vtedy tej zmene treba pomôcť a presvedčiť podvedomie.

Čo pomáha hypnoterapia riešiť ?

 • psychické problémy a ochorenia
 • emocionálne problémy
 • vracajúce sa ochorenia
 • traumy a psychické bloky
 • problematická minulosť a detstvo
 • častá únava
 • poruchy spánku
 • nízke sebavedomie
 • stres
 • úzkosti a strachy
 • ​fóbie
 • zlozvyky
 • cyklenie sa
 • bolesti

​Ako môže hypnóza pomôcť ?

Naše vedomie je centrom logického myslenia, tj racia. Avšak podvedomie je centrom našich spomienok, pocitov, emócií. Podvedomie nie je racionálne, nerozmýšľa. Riadi nás na​ základe programov a našich spomienok z minulosti. Tie nemusia byť vždy prospešné pre nás, nemusia byť ideálne, pozitívne a už vôbec nie je logické. Dokážeme však do podvedomia vstúpiť a urobiť korekcie.

Pozrite tiež:

OBJEDNAŤ SA NA TERAPIU