Čo je koučing


Slovo Koučovanie alebo aj Coachovanie pochádza z anglického slova coaching a voľne sa prekladá ako rozvíjanie schopností ľudí v osobnom, alebo pracovnom živote.

Kouč alebo aj z angličtiny Coach je označenie pre človeka, ktorý vykonáva koučing (coaching).
Aj keď koučovanie je v princípe pomerne jednoduchá práca (riadenie rozhovoru), nároky na vzdelanie a schopnosti kouča sú veľmi vysoké.
Musí byť mimoriadne bystrý, pohotový, inteligentný a predovšetkým sám musí byť takpovediac v poriadku a v pohode.

Koučing je teda sprevádzanie klienta procesom učenia a rozvoja pomocou aktívneho počúvania a kladenia vhodných cielených otázok a zároveň pomoc nachádzať a rozvíjať riešenia.

Koučing pomáha riešiť osobné, vzťahové, ale aj zdravotné otázky.
Je vhodný pre toho,kto sa ocitol v situáciách, kde sa cyklí, ktoré nezvláda riešiť,alebo pre toho kto chce dosiahnuť zmeny.

Koučing    je  proces, v ktorom kouč v dialógoch pomáha jednotlivcom alebo skupinám pri hľadaní riešení záležitostí súkromného alebo pracovného života. Základnými predpokladmi sú dobrovoľnosť, rešpekt, neutralita, diskrétnosť, vzájomná akceptácia a dôvera .

Cieľom koučingu je rozvíjanie potenciálu koučovaného klienta, jeho sebadôvery, samostatnosti, schopností a vedenie k preberaniu zodpovednosti a iniciatívy či v súkromnom, či v profesijnom živote.

Koučing nie je zameraný na analýzu vašej minulosti, vašej osobnosti, nehodnotí vaše názory alebo vaše konanie, ale sa sústreďuje na budúcnosť, na to čo by ste chceli a čo by ste mohli.  Hľadá cesty, ako to naozaj dosiahnuť, ako zvládať prípadné prekážky alebo reagovať na nepredvídané situácie.
Pridanou hodnotou koučingu je aj to, že počas koučovacieho procesu si klient osvojuje nové spôsoby uvažovania prirodzeným spôsobom a to tak, že si to veľa krát ani neuvedomuje.

Slovo Koučovanie nemá slovenský ekvivalent. Podobné slová sú poradenstvo, konzultovanie a všetky tieto činnosti sa v niečom odlišujú, ale vychádzajú z rovnakých princípov.

Koučing v skratke:

  • Je to spôsob, vďaka ktorému rozviniete váš osobný alebo pracovný potenciál.
  • Kľúčom k úspechu je využitie skrytého potenciálu vo vás.
  • Napomáha k získaniu zdravého sebavedomia, istoty v sebe samom a zbaví vás pocitu neúspechu.
  • Je to proces, kde sa pri spoločných stretnutiach s vašim koučom dopracujete k riešeniam medziľudských či osobných vzťahov.
  • Koučing je individuálny prístup k jednotlivcovi alebo skupine.
  • Oproti konzultácii, kde vám konzultant povie ako máte postupovať, pri koučingu vás kouč navedie na riešenia, ktoré si v budúcnosti budete vedieť vykladať aj sám, bez toho, aby vám radil.
  • Pri procese si vytýčite cieľ, ktorý na konci aj úspešne dosiahnete.
  • Koučing je sprievodcom pri riešení problémov v danej životnej (osobnej) sfére.
  • Je to nástroj na profesionálny rozvoj schopností a zručností jednotlivcov i skupín.
  • Je procesom učenia pomocou aktívneho počúvania a kladenia cielených otázok počas ktorých nachádzate riešenia.

MÁM ZÁUJEM O KOUČING