Skupinový koučing (team coaching)


  • Potrebujete zladiť skupinu ľudí ?
  • Priviesť ich k samostatnosti?
  • Zefektívniť ich spoluprácu ?
  • Prehĺbiť pracovné vzťahy?

Tak ste na správnom mieste a využite Skupinový koučing.

  • Skupinový koučing je vhodný pre tímy, ktoré pracujú na spoločných úlohách či projektoch.
  • Pomáha pri formovaní nových skupín alebo ako nástroj prehĺbenia spolupráce v existujúcich skupinách.
  • Motivuje a rozvíja kreativitu tímu.
  • Pomáha uvoľniť napätie v tíme a odbúrať stres vzniknutý v pracovnom prostredí.
  • Posilňuje dôveru a členovia skupiny sa naučia na seba spoliehať.

Pozrite tiež Pracovný koučing (business coaching)

MÁM ZÁUJEM O KOUČING