ČCHI-KUNG (QI GONG) – Rozhovor pre noviny


Rozhovor pre noviny Senčan (november 2020)  v rámci rubriky športových klubov v Senci.

Čchi-Kung v Senci pôsobí už šiesty rok. Beží pod vedením Ing. Mareka Ruzsinszkého KcS (KcS=kouč certifikovaný Slovenskou asociáciou koučov, pozn. redakcie), ktorý sa Čchi-Kungu venuje už vyše 20 rokov. Okrem toho pracuje ako Life-kouč so zameraním na osobnostný rozvoj klientov, pomáha im prekonať ich rôzne životné situácie, emočné bloky, krízové situácie. Popri svojej práci pôsobí aj ako lektor Čchi-Kungu.

Pozvali sme si ho na rozhovor, aby nám o Čchi-Kungu niečo porozprával.

Redakcia: Povedzte nám, čo je vlastne ten „Čchi-Kung“?

Čchi-Kung má niekoľko tisícročnú históriu a pochádza z Číny. Ľudia u nás to väčšinou poznajú ako cvičenie, ktorou sa dosahuje revitalizácia a ozdravenie ľudského tela,  ale je to komplexná životná filozofia, akási duchovná cesta, ba dokonca svetonázor. Nie je teda vekom obmedzený.

Cieľom cvičenia je kumulovanie a následne správna distribúcia bio-elektriny (vlastnej energie Čchi) v ľudskom tele, prostredníctvom energetických dráh – meridiánov, ktorá vedie k podpore zdravia, dobrej nálady, potlačeniu depresie a stresových reakcií organizmu a ktorá aj napomáha rozvíjať ľudský potenciál. Súčasne je to súbor konkrétnych cvičebných techník napomáhajúcich k regenerácii tela, ktorými je možné dosiahnuť lepšiu sústredenosť a pozornosť, upokojenie a čo je najdôležitejšie aj zmiernenie či dokonca odstránenie zdravotných problémov, či civilizačných ochorení. Existuje veľa škôl a stupňov. Začína to najprv telesnými cvičeniami a po niekoľkých stupňoch končí už len mentálnymi technikami, t.j. prácou mysle.

Tým, že som si týmto náročným procesom prešiel, vediem cvičencov ku vyšším stupňom a aj vďaka svojim skúsenostiam preferujem myšlienku „všetko je v hlave“. A tam treba začať.

Redakcia: Ako to funguje?

Slovo „Čchi“ v preklade znamená energia, je to naša životná sila. „Kung“ znamená práca. Je to teda práca s energiou. Cvičenec sa teda učí pracovať so svojou životnou silou.

Uvediem príklad. Ľudské telo je ako baterka. Sú dni, keď sa ráno zobúdzame s pocitom, že sme plný energie, ale po každom ataku na Vašu pozornosť a pri každej negatívnej emočnej reakcii – hnev, úzkosť, obava alebo strach – z našej baterky ubúda. Už len cesta do práce môže byť riadne vyčerpávajúca a potom nasleduje ešte celodenná pracovná vyťaženosť, návrat domov, venovanie sa deťom, rodine a iným spoločenským aktivitám a to všetko spôsobuje, že si do postele často líhame úplne vyčerpaní, vybití. Potom už nemáme ani dosť síl, aby sme v pokoji zaspali.

Žiaľ, spánkom si dobijeme svoju baterku možno len na 40-60% a aj to iba vtedy, ak máme kvalitný, hlboký spánok a pokojné sny.  Ak sa to opakuje deň čo deň a ani koncom týždňa nevieme zrelaxovať, úplne vypnúť, dobiť sa a zregenerovať, to vedie k únave, podráždenosti, agresivite a pod. Pri dlhotrvajúcom energetickom nedostatku, naše telo nefunguje ako má, cítime sa byť vyhorení, sme oveľa náchylnejší na choroby a urýchľuje sa aj proces starnutia nielen na tele, ale aj na duši. 

Redakcia: Ako pomôže cvičenie?

Na začiatku sa predcvičujú klasické zostavy obnovy Čchi (energie), aby sa cvičenec dokázal rýchlo energeticky stabilizovať, aby zostal „v pohode“, dokázal zachovať pokoj, keď sa mu deje niečo neočakávané. Teda techniky ako energiu získať, ako svoju baterku efektívne dobíjať. Efektívnejšie je však prísť na to, kde a prečo energiu strácame, hlavne situácie, kde tú energiu strácame zbytočne a tak docieliť, aby sa naša baterka rýchle nevybíjala. Takže súčasťou cvičenia je aj rozhovor, resp. slovný výklad, ktorým sa docieli, že telesné cvičenie je efektívnejšie a účinnejšie.

To sú už vyššie stupne cvičenia skôr mentálneho zamerania, kde mám ku cvičencom skôr individuálny prístup.

Senčan: Spomenuli ste, že Čchi-Kung pomáha aj pri zdravotných problémoch. Ako ste to mysleli

Dlhodobo sa venujem psychosomatike, čo je náuka o vzájomnom pôsobení duševných a telesných procesov pri vzniku alebo liečení chorôb. Čchi-kung ide ešte ďalej. Neskúma len duševnú príčinu chorôb, ale popisuje, že duševná nerovnováha je dôsledkom nerovnováhy Čchi (energie) a zároveň učí, ako túto rovnováhu znova nastoliť. Na tomto princípe je založená aj tradičná čínska medicína.

Čoraz viac ľudí si je vedomých toho, že choroba je už len dôsledok a prvotná príčina je niekde inde. Ak teda pochopíme príčinu, a tú v sebe opravíme, môžeme nastaviť v sebe rovnováhu, ktorej dôsledkom môže byť uzdravenie. Zároveň aj samotné cvičenia zamerané na revitalizáciu orgánov, kĺbov a tkanív, môžu viesť k rýchlej úľave a k urýchleniu klasického liečebného procesu.

Čchi-kung pôsobí aj preventívne (predchádzanie chorôb), resp. ako doplnok k tradičnej medicínskej liečbe, kde dokáže posilniť účinky liečby, urýchliť rekonvalescenciu a zabrániť opätovnému prepuknutiu choroby alebo aspoň zjemniť jej prejav.

Redakcia: Ako ste sa ku Čchi-Kungu dostali Vy?

Asi nikoho neprekvapí, že to bolo práve vďaka zdravotným problémom, kedy som zistil obmedzenia a limity „klasickej“ medicíny. Bolo to pred viac ako 20 rokmi, kedy som sa cyklil s rôznymi zdravotnými diagnózami, ktoré sa len nabaľovali alebo vracali. Hľadal som odpovede na moje otázky, že prečo som ochorel a lekári mi nedokázali dať uspokojivé odpovede.

Hovorí sa, že západná medicína rieši dôsledky choroby a tá východná aj jej príčiny. Vyskúšal som aj viacero „alternatívnych“ liečiteľských techník. A keďže som vyštudovaný inžinier (absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU) nestačilo mi slepo uveriť v „nejakú“ liečivú energiu, ale chcel som pochopiť aj fakty. Zistil som, že mi nestačí len vyzdravieť, ale chcem dosiahnuť to, aby sa choroba nevrátila. Až cvičenia Čchi-Kungu s mojim učiteľom, ktorý účinnosť cvikov podmieňoval aj s pochopením fungovania života, mi skutočne dopomohli k vyliečeniu a účasťou na prednáškach a seminároch (ako doplnok ku cvičeniu) som dostal odpovede, ktoré neprotirečili všeobecne akceptovaným znalostiam z fyziky, chémie či biológie, ale ich komplexnejšie dopĺňali a objasňovali.

Redakcia:  Ako cvičenie  Čchi-Kung prebieha?

Cvičenie zvyčajne trvá 1,5 hod. a je rozdelené na 4 bloky. Na začiatku je mentálne cvičenie, rozhovor o živote, o každodenných životných situáciách či o medziľudských vzťahoch z pohľadu psychosomatiky a ich energetickej záťaže. Súčasťou je aj motivácia a naštartovanie sa. Nasledujú techniky na posilnenie energetických dráh orgánov a meridiánov. Pokračujeme s telesnými cvičenia, ktoré vyberám zo zostáv Čchi-Kung brokátov, 5 Tibeťanov, 12 Tamových foriem, Čchi Kung zvierat  alebo Tai-Chi. Na záver je krátka relaxácia, cvičenia na upokojenie mysle alebo antistresové techniky. Cieľom je, aby cvičenec odchádzal obohatený poznaním a s nabitou baterkou 😊

Redakcia:  Na záver už len teda upresnite, že kedy a kde v Senci cvičíte?

Momentálne to závisí od epidemiologickej situácie, ale v riadnom režime sú cvičenia každý štvrtok o 18:30 v Mestskom kultúrnom stredisku Labyrint, Senec. V priebehu roka mávame aj víkendové kurzy určené pre začiatočníkov a aj pokročilých. Termíny sú zverejnené na našej webovej stránke.

V prípade, že Vás tieto informácie zaujali a chcete vedieť viac, navštívte našu  webovú stránku www.Cchi-Kung.sk

/*článok uvádzam v pôvodnej neorezanej verzii

.