ZDRAVIE


   Asi nikoho neprekvapí, že ku koučingu a východnej medicíne som sa dostal práve vďaka zdravotným problémom, kedy som zistil obmedzenia a limity „klasickej“ medicíny. Bolo to pred viac ako 20 rokmi, kedy som sa cyklil s rôznymi zdravotnými diagnózami, ktoré sa len nabaľovali alebo vracali. Hľadal som odpovede na moje otázky, že prečo som ochorel a lekári mi nedokázali dať uspokojivé odpovede vysvetľujúce ich príčiny.

Prišiel som na to, že západná medicína rieši dôsledky choroby a tá východná aj jej príčiny. Vyskúšal som aj viacero „alternatívnych“ liečiteľských techník. A keďže som vyštudovaný inžinier (absolvent Fakulty elektrotechniky a informatiky STU) nestačilo mi slepo uveriť v „nejakú“ liečivú energiu, ale chcel som pochopiť aj fakty. Zistil som, že mi nestačí len vyzdravieť, ale chcem dosiahnuť to, aby sa choroba nevrátila. Cca pred 20 rokmi som sa dostal ku TČM (Tradičnej Čínskej Medicíne) a  Čchi-Kungu. Objavil som úžasného učiteľa, ktorý účinnosť medikamentov, alebo cvikov podmieňoval aj s učením a pochopením zákonitostí fungovania života a tieto informácie skutočne dopomohli k môjmu vyliečeniu. Dostal som odpovede, ktoré neprotirečili všeobecne akceptovaným znalostiam z fyziky, chémie či biológie, ale ich komplexnejšie dopĺňali a objasňovali.

Ako som už spomenul, choroba je dôsledok a prvotná príčina je niekde inde. Nemusí ísť len o nebezpečný zápal, ale môže ísť aj napríklad o nadváhu, alebo naopak o nechutenstvo, o niektoré civilizačné ochorenie, o závislosť na fajčení, alkohole, drogách, ba dokonca práci, alebo úspechu.

Ide o nerovnováhu energií medzi orgánmi v tele. Preto je dôležité vedieť kde v tele energiu posilniť, a kde ju naopak pridať. Toto je aj základom pre akupunktúru, alebo TČM (Tradičnú Čínsku Medicínu) ktorej sa taktiež venujem.  Ľudský organizmus vnímame ako jeden celok. V ňom neexistuje zdravie ani choroba. Iba harmónia a disharmónia. Hľadáme príčiny vychýlenia z rovnováhy a jemným ovplyvňovaním vraciame telu prirodzenú silu a vitalitu.

Mám veľmi dobré skúsenosťami s produktami firmy Energy, ktorej som aj partnerom a poradcom. Tieto produkty sú na trhu už niekoľko desiatok rokov a ja ako aj moji klienti s nimi majú veľmi dobré skúsenosti. Klientom na základe diagnostiky vypracujem individuálny program slúžiaci či už na ozdravenie, posilnenie orgánov, energetických dráh, zvýšenie imunity, zlepšenie trávenia, detoxikácie organizmu, psychickú pohodu, alebo pohybové problémy a pod.

V mene firmy Energy ponúkam poradenstvo pre komplex prípravkov :

Pentagram® – bylinné koncentráty

Pentagram® – regeneračné krémy

Solitérne bylinné koncentráty

Ostatné bylinné koncentráty

Obrana proti infekcii

Humátové prípravky

Ďalšie prirodné prípravky

Prírodné minerály a vitamíny

Probiotiká

Zelené potraviny

Bylinné čaje

Kúpele a antiseptické prípravky

Pentagram® – prírodné mydlá

Vlasová kozmetika

Zubné pasty

Regenerujúca kozmetika

Beauty Energy

Kozmetické oleje

   Z pohľadu celostnej medicíny, okrem „tela“ je dôležité sa pozrieť aj na mentálne nastavenie klienta, na jeho „psyché“ Dlhodobo sa venujem Psychosomatike, čo je náuka o vzájomnom pôsobení duševných a telesných procesov pri vzniku alebo liečení chorôb. Neskúma len duševnú príčinu chorôb, ale popisuje, že duševná nerovnováha je dôsledkom nerovnováhy Čchi (energie) a zároveň učí, ako túto rovnováhu znova nastoliť.

Ochorenie prepukne, ak si neuvedomujeme, čo robíme v živote nesprávne a ľudské telo nám to dáva najavo ako dôsledok. Nestačí len vyzdravieť, ale chceme dosiahnuť hlavne to, aby sa choroba už nevrátila.

S klientom sa pozriem na „duchovnú príčinu“ jeho ochorenia, a na jeho problémy, aby vedel čo má v sebe zmeniť. Klient si môže uvedomiť, že sú to dôsledky jeho mentálnych prejavov, jeho spôsobu myslenia. Môžem sa s klientom pozrieť na „programy“ jeho mysle, ktoré ho poškodzujú, na nedoriešené boľačky v jeho duši, na problémy v jeho  vzťahoch, na traumách z detstva.
Toto všetko z minulosti  môže súvisieť s jeho zdravím v prítomnosti. A ak zmeníme prítomnosť, ovplyvníme tým budúcnosť.

Našťastie na každý „problém“ existuje aj riešenie. Teda všetko môžeme ovplyvniť alebo zmeniť. Platí kde je vôľa tam je cesta.

To je princíp zdravotného koučingu, ako procesom zmeny.

Rád teda podporím každého, kto má záujem žiť zdravší, spokojnejší, zmysluplnejší a naplnenejší život.

 

Teším sa na Vás.

Ing. Marek Ruzsinszki Kcs.

MÁM ZÁUJEM O KOUČING