Pracovný koučing (business coaching)


 • Potrebujete sa zdokonaliť v práci ?
 • Chcete zlepšiť svoje predajné, prezentačné, komunikačné či iné zručnosti ?
 • Chcete byť manažér, ktorý vie riešiť krízové situácie ?
 • Neviete ako skvalitniť spoluprácu a komunikáciu v tíme ?
 • Chcete efektívnejšie riadiť svoj pracovný čas, svojich podriadených  ale aj samého seba?
 • Máte ťažkosti s vystupovaním alebo prezentovaním ?
 • Prežívate stres na pracovisku ?
 • Nedarí sa Vám dlhodobo spĺňať úlohy a dosahovať očakávané ciele ?

Tak dajte šancu biznis koučingu !

Táto forma rozhovoru je ideálna aj vtedy, ak chcete zlepšiť atmosféru, motiváciu a výkon pracovníkov.

Pracovný koučing pomáha manažérom zlepšiť komunikačné techniky pri práci s ľuďmi, naučia sa riadiť seba a iných spôsobmi, ktoré vedú k zvýšeniu motivácie a výkonu u pracovníkov. Zlepšením  kvality riadenia sa pomôže manažérovi vytvoriť tvorivú atmosféru na pracovisku.

Ak ste na vedúcej pozícii:

 • môžete zefektívniť svoj pracovný čas,
 • dokážete lepšie rozplánovať
 • naučíte sa delegovať úlohy
 • získate viac času pre seba

Biznis koučing  však nie je iba pre manažérov. Využiť ho môžu aj neriadiaci pracovníci a radoví zamestnanci.

 • Adaptácia v novom zamestnaní, ak sa vám nedarí prispôsobiť prostrediu či kolektívu.
 • Objavíte v sebe tvorivý potenciál
 • Dozviete sa o tom čo je vo Vás
 • Získate nové zručnosti.
 • Naučíte sa správne rozhodovať, ľahšie hľadať východiská a riešenia situácií, v ktorých sa nachádzate.
 • Zároveň automaticky urobíte niečo aj pre svoj osobnostný rozvoj.
 • Ako komunikovať so šéfom, alebo kolegami
 • Ako si  nastaviť hranice

Pozrite tiež Ako zvládať stres, Pomoc pri vyhorení v práci

MÁM ZÁUJEM O KOUČING