NLP – NeuroLingvistické Programovanie


NLP v preklade z angličtiny znamená Neuro-lingvistické programovanie. Umožňuje zorientovať sa v našich myšlienkach, nájsť východisko v každej situácii a získať kontrolu nad vlastným životom.

Človek spolu s nervovou sústavou môže byť programovateľný. Má v sebe vzorce správania sa – programy.  Programy môžu byť pre nás užitočné, keď sa nám darí a máme život vo vlastných rukách. No rovnako môžu byť aj neužitočné, nepodporné, obmedzujúce. V tom prípade si so situáciou nevieme rady a problémy sa zdajú byť neriešiteľné.

Cieľom NLP je umožniť zmeny v myslení ľudí, tj preprogramovanie,  tak aby maximálne využili svoje možnosti, rozšírili ich a dosiahli tak výsledky v osobnom, profesnom živote.

Neurolingvistické programovanie tvoria tri oblasti:

  • Neuro – Človek komunikuje so svetom prostredníctvom zmyslov. Ide o nervovú sústavu.
  • Lingvistické – Človek pre komunikáciu s ľuďmi a svoj vnútorný monológ komunikuje verbálne, teda používa jazyk.
  • Programovanie – pre dosahovanie cieľov tvorí Koučovaný postupy, na základe ktorých dosiahne požadované výsledky..

 

 

MÁM ZÁUJEM O KOUČING