KONTAKT – Koučing, Terapia a Psychohygiena


Osobná návšteva v kancelárii:

LIFEKOUCING.eu
Turecká 2/E
903 01 Senec
info@lifekoucing.eu

(Kancelária sa nachádza v novostavbe pri námestí)

Koučing, alebo terapiu vykonávam v regiónoch :

Stretnutie možno dohodnúť aj v prostredí príjemnej kaviarne, v lokalite podľa požiadaviek klienta.

OBJEDNAŤ SA NA KOUČING, ALEBO TERAPIU

KoučingCoachingLife koučingTerapiaRegresná hypnoterapiaPsychohygienaMindfulness