TERAPIA


Čo je terapia ?

Terapia je spôsob  ako ovládnuť  emočné napätie a emočné bloky. Je to spôsob kde kde čisto racionálne myslenie už nestačí, ovládajú nás emócie, a tu žiaľ už metodiky koučingu končia. Treba  totiž aby sa klient ponoril  hlbšie do Seba.

Emočné napätie je stav, ktorý v nás vyvolájú bežné situácie zo života, keď sa ocitneme pod stresom, čelíme rozhodnutiu pri ktorom sa bije naše srdce a rozum, alebo sa ocitneme sa v situácií kde sa necítime komfortne.
Chceme niekam patriť, niekam zapadnúť, či už do kolektívu v škole, v práci, bojíme sa byť sami sebou vo vzťahu, či rodine.
Túžime po tom, aby nás mali radi, ale bojíme sa prejaviť a radšej sa takmer vo všetkom prispôsobujeme ostatným.
Neveríme si, pochybujeme o sebe, máme úzkosti alebo  máme z nejakých situácií  strach.
Často je toto napätie naviazané práve na naše zážitky z detstva, z minulosti, alebo ako dôsledok emočnej traumy.

Ako prebieha terapia?

Priebeh terapie je pri vašom plnom vedomí, kde som Vašim sprievodcom a môžete sami počas rozhovoru nahliadať do svojich spomienok, v ktorých prichádzalo k vytvoreniu programov, uvedomeniu si súvislostí ktoré formujú váš život, vzťahy, prejavy, zvládanie jednotlivých situácií a ich následná zmena.

Počas  terapie spoločne hľadáme emočné vzorce, ktoré sa opakujú. Budeme spoločne hľadať, ktoré situácie, spomienky nám vytvárajú emočné napätie a pracovať na ich uvedomení, pochopení a oprave.

Cieľom terapie je uvedomiť si podstatu emočných blokov a naučiť sa reagovať v rovnakých situáciách iným, lepším spôsobom.

Kedy využiť terapiu ?

Situácie s ktorými ku mne klienti najčastejšie prichádzajú a v ktorých terapiu využívam :

 • Opakované vzorce „ programy“ správania sa
 • Opakujúce sa emócie, hnev, frustrácia, depresia
 • Neschopnosť uskutočniť zmenu
 • Problém v komunikácii
 • V živote sa mi opakujú zdanlivo podobné situácie
 • Problém v partnerskom vzťahu
 • Rola obete, ubližovaného vo vzťahoch
 • Neviem spracovať krivdu, alebo ublíženie
 • Nevera
 • Terapia odpustenia
 • Žiarlivosť
 • Potreba mať pravdu, alebo inak vyhrávať
 • Závislosti (na jedle, alkohol, ľahké drogy, automaty, sex)
 • Chudnutie, priberanie, anorexia, bulímia
 • Opakujúce sa choroby
 • Seba poškodzovanie, seba ubližovanie (hlavne mladí a tínedžeri)

Čo terapia prináša ?​

 • riešenie problému 
 • nachádzanie zmyslu svojho života
 • vitatalitu po vyhorení
 • uzdravenie  a zharmonizovanie vzťahov
 • rovnováhu prijímania a dávania
 • spoznanie svojej hodnoty a uznania
 • rozpustenie hnevu, strachov, úzkostí, krívd
 • prirodzenú lásku (k sebe, s blízkymi, od blízkych)
 • priaznivú zmenu v živote
 • úľavu
 • ľahkosť
 • motiváciu
 • nájdenie samého seba : Kto som a aké je moje poslanie
 • vnútornú silu
 • radosť zo života
 • byť sama sebou

Podstatou terapie je nájdenie, pochopenie skutočnej príčiny a opravenie nežiaduceho prejavu.
Následne do života vnesieme pocit ľahkosti, spokojnosti, vnútorného kľudu a šťastia.

V prípade hlbokej traumy využívam  aj hypnoterapiu, alebo regresnú hypnoterapiu.

Regresná hypnoterapia predstavuje terapeutický nástroj, pomocou ktorého môžeme poznať príčiny našich zdravotných a psychických problémov, získať hlbšie pochopenie našich podvedomých reakcií a vzorov správania, ktoré ovplyvňujú náš vzťah k sebe i k ostatným ľuďom, ku svetu a k životu. V širšom zmysle slova predstavuje návrat do akejkoľvek minulosti, blízkej či vzdialenej ktorú si klient vedome nepamätá.
Počas terapie je klient uvedený do hlbšej mozgovej hladiny vnímania. Je však stále pri vedomí a komunikujem s ním.

Pozrite tiež:

OBJEDNAŤ SA NA TERAPIU