Koučovanie konfliktu (conflict coaching)


Ak už ku konfliktu príde, alebo sa často nachádzate v konfliktnom prostredí, je vhodné si osvojiť techniky ako ovládnuť takéto situácie.

Konflikt koučing:

  • Trénuje ľudí správne riešiť a zvládať konflikty
  • Je určený pre každého kto sa che dozvedieť viac o konfliktoch a o ich zvládaní.
  • Klient sa naučí používať techniky vo svojej práci alebo v rodine.

Pozri tiež Koučing medziľudských vzťahov (date coaching)

MÁM ZÁUJEM O KOUČING