Stalo sa Vám, že sa vo Vašom súkromnom, alebo pracovnom živote, stala nejaká nepríjemná situácia,
že sa zaseknete a neviete ako ďalej pokračovať ?
Uvedomujete si, že sa točíte dookola, blúdite a cítite, že sú potrebné zmeny aby ste vyšli z bludiska a našli cestu VON ?
Ste v stálom strese, Vaše úsilie nevedie nikam a v život vám pribúdajú konflikty.
Nedokážete vykročiť ?
Cítite sa bezmocný, zúfalý, flustrovaný a neviete si pomôcť sám?

Ak ste sa našli v týchto vetách a cítite, že potrebujete posun dopredu, ponúkam Vám Koučing.

  • Dostanete chuť sa rozhodnúť a začať na sebe pracovať.
  • Správne položené otázky Kouča Vás nasmerujú presne tam, kam sa chcete dostať. Zistíte, že všetky riešenia ste pritom mali v sebe.

  • Uvedomíte si,
    že na Vaše problémy sú riešenia a že situácie, ktoré sa zdali byť neriešiteľnými, sa zrazu dajú riešiť.
  • Vytýčite si konkrétne kroky riešenia
  • Zistíte, že sa veci dajú riešiť aj iným spôsobom, ako ste ich zvládali doteraz a vnášate do svojho konania inováciu.
  • Dokážete preprogamovať svoju myseľ !
  • Prekočíte svoj tieň !!!

Základným predpokladom, je dôvera a otvorenosť medzi koučovaným a koučom, pričom Vám zo strany kouča zaručujem 100%-nú diskrétnosť.

OBJEDNAŤ SA NA KOUČING