Life koučing cena


Cena za koučing je stanovená podľa času, ktorý si klient zarezervuje.
Koučingové sedenie …. 30€ /hod

Väčšinou si klient ujasní svoj nový postoj k situácii a ciele už na prvom stretnutí.

Pre zvýšenie efektu výsledku a pozitívneho dopadu koučingu, sa odporúča cca niekoľko stretnutí v rozostupe maximálne 2-3 týždňe medzi stretnutiami s aktívnou podporou kouča.
Počet stretnutí sa stanoví podľa potreby a charakteru problému klienta.
Cena sa stanovuje po vzájomnej dohode s klientom.

V prípade nepriaznivej životnej situácie dávam priestor na dohodu o cene.

MÁM ZÁUJEM O KOUČING