Life koučing cena


Nakoľko je dôležité, aby si koučovaný s koučom vzájomne „sadli“, ponúkam aktuálne úvodné koučovacie sedenie v dĺžke 45 minút len za 20€. Po skončení tohto úvodného sedenia si v prípade vášho záujmu dohodneme ďalšie kroky našej spolupráce.

Cena za koučing je stanovená na jedno sedenie, ktoré trvá cca 1- 1,5 hod.

Koučingové sedenie …. 40€ /1,5 hod

Väčšinou si klient ujasní svoj postoj a aj ciele už na prvom stretnutí.

Pre zvýšenie efektu výsledku a pozitívneho dopadu koučingu, sa odporúča cca 5 – 10 stretnutí v rozostupe maximálne 2-3 týždňe medzi stretnutiami s aktívnou podporou kouča.
Počet stretnutí sa stanoví podľa potreby a charakteru problému klienta.
Cena sa stanovuje po vzájomnej dohode s klientom.

V prípade nepriaznivej životnej situácie dávam priestor na dohodu o cene.

MÁM ZÁUJEM O KOUČING