Koučing medziľudských vzťahov (date coaching)


Koučing medziľudských vzťahov je určený pre ľudí, ktorí majú problém fungovať vo vzťahoch, či už rodinných, pracovných, alebo partnerských.
Taktiež je určný pre ľudí, ktorý majú problém nadväzovať vzťahy s ľuďmi, alebo s partnermi.

Tento typ koučingu je určený pre tých, ktorých otázkou je:

  • Neviem komunikovať
  • Mám strach, alebo iné obmedzenia sa prejaviť
  • Problém v rodine
  • Problém v manželstve
  • Problém s kolegom, kolegami v práci
  • Problém so šéfom v práci
  • Problém nadviazať vzťah
  • Ako nadviazať kontakt
  • Nadviazanie kontaktu so ženou
  • Nadviazanie kontaktu s mužom

Problém v už existujúcom vzťahu:

Ak máte problémy vo vzťahu, alebo Váš vzťah uviazol na mŕtvom bode, tak páve koučing medziľudských vzťahov je to čo práve hľadáte.
Veľakrát ukončenie vzťahu, alebo práce, je len preskočenie do iného vlaku s iným partnerom/kolegom a tam si na Vás ten istý problém len v zelenom počká.
Preto je vhodné porozumieť čo je „skutočnou“ príčinou Vášho problému.

Našťastie na všetko už máme opravné mechanizmy, praktiky a praktickú skúsenosť.
Postačí sa pozrieť na Vás z iného uhla, alebo nadhľadu a lepšie porozumieť sebe, alebo partnerovi, neočakávať a zrazu uvidíte viacero možných riešení a svetlo na konci tunela. Hovorí o tom moja prax a realita tuctu opravených vzťahov, alebo dôstojne ukončených vzťahov, kedy si obe strany uvedomili čo si mali odovzdať. A tam už nie je miesto pre hnev a zlosť, ale pre vzájomné porozumenie a rešpekt.

Problém nadviazať vzťah:

Súčasná rýchla doba nám ponúka nielen množstvo výhod, ale bohužiaľ priniesla aj niekoľko negatív. Odzrkadľujú to najmä naše vzťahy.
Značne vypuklé je to v oblasti hľadania si nového životného partnera. Rýchlosť času v akom žijeme nám často odoberá možnosť nájdenia toho správneho partnera. Navyše stúpajúce percento rozvodovosti, či rastúci trend rýchlych rozchodov poznačuje psychicky ľudí a spochybňuje ich, aby si našli dlhodobejšieho partnera a nemali len krátkodobé vzťahy.

Dôvodov prečo to tak je je mnoho.
Môžu to byť nesprávne očakávania od budúceho partnera, nesprávne miesto, či čas hľadania partnera, zaužívané dedičné návyky a pod.
Všetko je však možné postupne vyriešiť a netreba hádzať ako sa vraví flintu do žita.

Klientom ponúkam aj Koučovanie konfliktu a rôzne ozdravovacie techniky cvičení vďaka ktorým pozdvihnú svoju energetiku a teda lepšie dokážu zvládať svoje problémy. Viď Ponuku cvičení.

Pokiaľ máte záujem, rád Vám v tejto oblasti pomôžem, vytýčime si Váš reálny cieľ, a výsledkom bude Váš optimizmus, alebo iné nazerania na Vašu skvelú budúcnosť.

MÁM ZÁUJEM O KOUČING