X-Koučing medziľudských vzťahov (date coaching)


Je určený pre ľudí, ktorí majú problém vo vzťahoch, potrebujú riešiť partnerské vzťahy a ich problémy, alebo majú problém nadväzovať vzťahy s ľuďmi, alebo s partnermi.

Tento typ koučingu je určený pre tých, ktorých otázkou je:

 • Problém v manželstve
 • Problém s manželom
 • Problém s manželkou
 • Nevieme komunikovať
 • Problém nadviazať vzťah
 • Ako nadviazať kontakt
 • Nadviazanie kontaktu so ženou
 • Nadviazanie kontaktu s mužom

Problém v už existujúcom vzťahu:

Ak máte problémy v manželstve, prestali ste komunikovať s partnerom, Vaše manželstvo uviazlo na mŕtvom bode, tak páve koučing medziľudských vzťahov je to čo práve hľadáte.
Veľakrát ukončenie vzťahu je len preskočenie do iného vlaku s iným partnerom/partnerkou a tam si na Vás ten istý problém len v zelenom počká. Preto je vhodné porozumieť čo je „skutočnou“ príčinou Vášho problému.

 • Nedostatok pozornosti od partnera/ky ?
 • Vy si myslíte že sa snažíte ?
 • Je to tam kde partner/ka potrebuje ?
 • Máte nastavený „rovnaký“ slovník ?
 • Vy hovoríte niečo a on/ona počuje iné ?
 • …. alebo prídete na to že máte problém s partnerom, ktorý súvisí nevysporiadaným otcom, alebo iným mužom. To platí aj naopak o ženách a a vašich matkách …
 • Opakujete vzorce správania sa Vašich rodičov, to čo ste vnímali už ako deti …

Našťastie na všetko už máme opravné mechanizmy, praktiky a praktickú skúsenosť.
Postačí sa pozrieť na Vás z iného uhla, alebo nadhľadu a lepšie porozumieť sebe, alebo partnerovi, neočakávať a zrazu uvidíte viacero možných riešení a svetlo na konci tunela. Hovorí o tom moja prax a realita tuctu opravených partnerských vzťahov, alebo dôstojne ukončených vzťahov, kedy si obe strany uvedomili čo si mali odovzdať. A tam už nie je miesto pre hnev a zlosť, ale pre vzájomné porozumenie a rešpekt.

Problém nadviazať vzťah:

Súčasná rýchla doba nám ponúka nielen množstvo výhod, ale bohužiaľ priniesla aj niekoľko negatív. Odzrkadľujú to najmä naše vzťahy.
Značne vypuklé je to v oblasti hľadania si nového životného partnera. Rýchlosť času v akom žijeme nám často odoberá možnosť nájdenia toho správneho partnera. Navyše stúpajúce percento rozvodovosti, či rastúci trend rýchlych rozchodov poznačuje psychicky ľudí a spochybňuje ich, aby si našli dlhodobejšieho partnera a nemali len krátkodobé vzťahy.

Dôvodov prečo to tak je je mnoho.
Môžu to byť nesprávne očakávania od budúceho partnera, nesprávne miesto, či čas hľadania partnera, zaužívané dedičné návyky a pod.
Všetko je však možné postupne vyriešiť a netreba hádzať ako sa vraví flintu do žita.

Klientom ponúkam aj Koučovanie konfliktu a rôzne ozdravovacie techniky cvičení vďaka ktorým pozdvihnú svoju energetiku a teda lepšie dokážu zvládať svoje problémy. Viď Ponuku cvičení.

Pokiaľ máte záujem, rád Vám v tejto oblasti pomôžem, vytýčime si Váš reálny cieľ, a výsledkom bude Váš optimizmus, alebo iné nazerania na Vašu skvelú budúcnosť.

 

MÁM ZÁUJEM O KOUČING